Kontakt

BOSIFEST direkcija:

Pančićeva 14
11000 Beograd, Srbija

Pitanja u vezi s konkursom slati na: film@bosifest.rs

Telefon / Fax:+ 381 11 263 78 20, svakog radnog dana od 10,00 do 14,00 sati

E mail kontakti:
Darko Ivić, direktor festivala: hc.koloseum@gmail.com

Bojana Bačić, novinar saradnik: bojana.bacic@bosifest.rs