Hendi centar "KOLOSEUM"

Osnivač BOSIFEST- a je nevladina organizacija Hendi centar "Koloseum". Predsednik Hendi centra "Koloseum" je Darko Ivić koji je ujedno i direktor Beogradskog internacionalnog filmskog festivala osoba sa invaliditetom - BOSIFEST. Hendi centar "Koloseum" osnovan je oktobra 2009. godine i radi na ostvarivanju ciljeva u oblasti razvoja i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom i njihovom integracijom u sve društvene sfere.

           

Svojim aktivnostima Hendi centar "Koloseum" želi da ostvari viziju pravednijeg društva i ravnopravan tretman osoba sa invaliditetom. Hendi centar "Koloseum" je osnovao prvi servis psihosocijalne podrške i personalne asistencije osobama sa invaliditetom.

                                

 

Da bi se postigao ravnopravan tretman osoba sa inavliditetom neophodna je potpuna integracija OSI koja podrazumeva obezbeđivanje pristupa (rampe), rezervisanog prostora, bezbednosti, toaleta, liftova, adekvatnog radnog prostora, edukacije poslodovaca, upotreba taktilnih gazišta, brajeve azbuke i audio uređaja, smeštaja, prevoza, fakultativnih izleta, personalnih asistenata, opreme, specijalizovanih službi, stručnog osoblja, rekvizita prioriteta, šalterskih službi, povlastica, subvencija, materijalne i pravne pomoći. Uz rad na realizaciji  različitih projekata hendi centar "Koloseum" doprinosi ovom cilju.

U skladu sa ciljem, misijom i vizijom osnovan je i Beogradski internacionalni filmski festival osoba sa invaliditetom - BOSIFEST.